RBSD | Reálná Sebeobrana a Atletická BázeMenu Button
Gabe Suarez
Rychlá reakce je dobrá, ale být o krok napřed je ještě lepší.
Gabe Suarez

RBSD Czech Republic

Jsme sdružení klubů, zabývajících se tréninkem a výukou reálné sedeobrany. RBSD je zkratkou anglických slov Reality Based Self Defense (volně přeloženo - Reálná Sebeobrana). Tuto zkratku jsme zvolili, protože je naším cílem přispět k rozvoji tohoto odvětví. Poznatky pro výcvik čerpáme od kvalitních instruktorů z celého světa, z našeho vlastního tréninku a z praktických zkušeností.


Prezentujeme náš vlastní pohled na trénink sebeobrany, který netvoří pouze jediný styl nebo systém. Jsme oficiální zástupci z více systémů: Urbancombatives (Lee Morrison), Reality Based Personal Protection (Jim Wagner), S.P.E.A.R. System (Tony Blauer)... A máme zkušenosti z mnoha dlaších jako například: Crazy Monkey Defense Program (Rodney King), Kapap, Krav Maga (Ladislav Matula) a další...


Cvičíme RBSD zcela nezávisle a jsme otevřeni novým řešením a postupům, které nám pomohou lépe se připravit na případný střet. Proto se neustále snažíme sbírat kvalitní informace na trénincích a seminářích u nás i v zahraničí a tyto informace dále předávat na trénincích a akcích pořádaných naším sdružením nejen v české Republice.


Naši instruktoři stále pracují a vylepšují tréninkové postupy na pravidelných seminářích. Plně podporujeme jejich zaměření a jedinečnost. Takto máme ve svém týmu instruktory reprezentující různé systémy uznávané po celém světě. V mnoha oblastech jsme jediní zástupci pro daný systém v České republice. Každý instruktor vede svůj klub.
Jestli chcete zjistit zde je RBSD klub i ve vašem městě klikněte sem.


RBSD - Reálná Sebeobrana

RBSD - Reálná Sebeobrana

Ve zkratce lze říct, že se snažíme smazat rozdíly mezi tréninkem a skutečným konfliktem. Abychom sebe a naše studenty maximálně zodpovědně připravili pro možné krizové situace, je nutné pracovat hned na několika oblastech.Fyzická připravenost (COMFIT)

Fyzická Připravenost (COMFIT)
Kettlebels

Jeden ze základních předpokladů pro zvládnutí krizové situace je být v dobré fyzické kondici (nemusí se vždy jednat o fyzické napadení, ale například o vytažení kamaráda z rozbitého auta). Proto se při pravidelných trénincích věnujeme rozvoji fyzické kondice.


Samozřejmě je rozdíl připravit se na konflikt, který trvá řádově sekundy, a na závod v běhu na 10 kilometrů. Proto pracujeme s kratšími, ale o to intenzivnějšími časovými intervaly - stejně tak jako probíhají sebeobranné situace. Na tréninku si student ověří, kolik intenzivní zátěže je jeho tělo schopno zvládnout a jaké pohyby a akce je schopen provádět při takovémto stupni zatížení.Technická připravenost

Technická připravenost
Nácvik úderů - Hammerfist

Trénovat kvalitní techniky je další důležitý prvek reálné sebeobrany. Ale jak vlastně takové "kvalitní techniky" vypadají? Měly by splňovat několik základních předpokladů:


  1. Techniky by měly "spolupracovat" s přirozenými instinkty lidského těla. Je jednoduché aplikovat techniky v tělocvičně, ale obtížnější to bude při nečekaném útoku, kdy naše tělo spustí úlekovou reakci (flinch response). Je tedy nutné, aby techniky byly v souladu s přirozenými instinktivními reakcemi.

  2. Měla by být využita hrubá motorika. Při boji naše tělo není schopno provádět pohyby závislé na jemné motorice, proto trénujeme techniky, při kterých jsou zapojeny velké svalové skupiny a jsou proveditelné i při maximální fyzické i psychické zátěži.

  3. Nácvik technik pro sebeobranu by neměl zabrat dlouhou dobu. Jestliže nácvik nějaké techniky nebo pohybu trvá roky, pak je pro sebeobranu nepoužitelný.

Ačkoliv se snažíme cvičit techniky a postupy od předních světových odborníků, není naším cílem poskytnout jen technickou vybavenost. Cílem je naučit studenty řešit krizové situace jako celek, ne jen aplikovat techniku.Psychologická příprava a mentální trénink

Psychologická Příprava a Mentální Trénink
Killer Instinct

Chceme-li rozumět sebeobraně je nutné nějaký čas věnovat studiu psychologie. Takto porozumíme procesům, které se v našem mozku a těle odehrávají během střetu. Stejně tak je důležité poznat mentalitu útočníků, způsob jakým si vybírají oběti, jak mohou odvést naši pozornost, atd. Jestliže porozumíme myšlení útočníků, budeme moci lépe předpovídat možné komplikace. Jestliže lépe porozumíme chování našeho těla, nebudeme tolik překvapeni a budeme se moci plně věnovat činnosti, která povede k vyřešení situace.Taktická příprava

Taktická Příprava
Modelová situace

Taktická příprava nás učí tomu, jak se chovat před, během a po konfliktu. Je zřejmé, že konflikt nevzniká jen tak z ničeho nic. I nečekanému přepadu lze předcházet při dodržování základních taktických principů. Mnohdy je to spíše taktika než technika, co ovlivní výsledek střetu. Proto při tréninku využíváme modelových situací jako způsobu osvojení si taktických postupů. Například jak se chovat jsme-li sledováni, je-li nám vyhrožováno, nebo třeba při přestřelce.Vhodné vybavení

Vhodné Vybavení
BOB - Body Oponent Bag

Není možné trénovat sebeobranu přesně tak, jak bude vypadat v reálné situaci. Každému musí být jasné, že trénink s maximálním nasazením, útoky vedenými plnou silou nebo například se skutečnými zbraněmi by vedl přinejmenším k vážným zraněním. Proto při tréninku využíváme mnoho prostředků tak, aby byl trénink pokud možno co nejbližší skutečnému střetu. Abychom mohli cvičit techniky a modelové situace používáme ochranné obleky (High Gear, Galls), pro nácvik úderů používáme makety lidské postavy (BOB) a mnoho jiného vybavení.