RBSD | Reálná Sebeobrana a Atletická BázeMenu Button
Gabe Suarez
Většinou jsou cesty ven ... dříve než začne boj.
Gabe Suarez
    ČLÁNKY | NÁVODY

Drill na únavu


Lee Morrison při svém výcviku používá 3 základní drily - na únavu, bolest a dezorientaci. Tyto drily slouží k navození stresových symptomů, kterým budeme vystaveni při řešení konfliktní situace. My si popíšeme první z těchto drillů a tím bude dril simulijící únavu při boji.

Vytvoříme skupinky po čtyřech lidech. Jeden cvičící, druhý drží lapu a další dva pracují v mezi časech.

Dril spočívá v tom, že student provádí po dobu 10s údery do lapy maximální silou, rychlostí a nasazením. Po uplynutí času co nejrychleji 10 kliků. Při posledním kliku na něj lehne jeden člověk a student se musí z pod něho dostat zpět na nohy (bez jakýchkoli úderů kopů, škrábání, kousání, atd.). Ležící člověk slouží jen jako závaží, nijak nechytá nebo aktivně pracuje - pouze leží a nechá se sebou volně manipulovat. Když je na nohách provádí ihned po dobu dalších 10s údery do lapy s max. silou, rychlostí a nasazením. Po úderech student provádí opět 10 kliků. Při posledním kliku jej zalehnou dvě osoby a on se opět musí zpod nich dostat zpět na nohy. Až se dostane na nohy, tak provede posledních 10 úderů po dobu 10s. Tím samotný dril končí.

Nejde o to provést vše tou nejlepší technikou, jde o to pracovat s maximální intenzitou, nasazením a udržet si myšlenku na zdárné vyřešení situace - jak říká Lee Morrison: "Attitude is Everything".


 
 20.05.2011 • Standa "Bizon" Vaněk (RBSD Jihlava)