RBSD | Reálná Sebeobrana a Atletická BázeMenu Button
Lee Morrison
Pick up rock, hit!
Lee Morrison
    ČLÁNKY | NÁVODY

Úvod do Reality Based


Pojem Reality Based v českém překladu znamená „vycházející z reality“ nebo „založeno na realitě“ a nejčastěji se používá v kombinaci s Training - trénink nebo Self Defense - sebeobrana. Ačkoliv to vypadá na úplně nové pojmy, svým způsobem je to jen návrat k původním tréninkovým metodám a principům všech bojových umění, kdy byly schopnosti přežít boj vždy až na prvním místě. Reality Based Training (RBT) i Reality Based Self Defense (RBSD) vychází z ověřeného pravidla, že v boji (sebeobraně) vše uděláme mnohem hůře než na tréninku, a to co není natrénováno a zažito, to v boji neuděláme vůbec.

Obrana proti noži.RBT je souhrn tréninkových metod a postupů, které trénink co nejvíce přibližují realitě. Toho je dosaženo především využíváním velkého množství chráničů a tréninkových pomůcek, jako např. helmy s mříží, měkké barvící nože a lapy ve tvaru lidské hlavy. Je tak umožněno nacvičit i techniky, které se často jen naznačují, jako kopy mezi nohy a údery do očí. Tyto pomůcky umožňují trénovat s mnohem větší razancí ze strany útočníka i obránce a přibližují tak nácvik skutečným útokům, cílům a reakcím. RBT tak nahrazuje zpětnou vazbu, kterou měli lidé v bitvách, válkách a soubojích.

Trénink s umělou krví.RBT není jen o dobrém vybavení, ale jde o celkové přiblížení tréninku reálným podmínkám. Toho je dosaženo například tím, že se po zemi válí umělé cihly, dlažební kostky, lahve a jiné předměty, které lze využít jako improvizované zbraně. Trénink se přesunuje do skutečných a omezených prostor, jako např. koupelna, záchody, úzké chodby a výtah, kde lze využít nábytku a jiných překážek v neprospěch útočníka. Je snaha dosáhnout i reálné atmosféry, takže se například trénuje potmě s hlasitou hudbou a stroboskopem.

Trénink střelby.RBSD neoznačuje žádný konkrétní styl bojového umění nebo sportu. Je to obecné označení pro styly boje, které se snaží o jednoduché, rychle naučitelné a v praxi použitelné řešení sebeobrany. RBSD styly vznikly, protože způsoby útoků a útočníci se vyvíjí tak rychle, že tradičně nebo sportovně založené styly bojových umění určené dobou a časem svého vzniku, případě pravidly boje, nestíhají na tyto nové trendy reagovat. A to až do té míry, že například v USA je běžnou součástí tréninku RBSD i jak se chovat když poblíž dopadne granát, jak se zabarikádovat ve škole když se tam střílí, či jak předstírat mrtvého.

Využití špinavých technik.RBSD necvičí jen civilisté, ale i lidé z řad ozbrojených složek a bezpečnostních agentur. Proto je jedním z hlavních požadavků na RBSD styly, aby se je bylo možné naučit poměrně rychle. Toho je dosaženo tím, že využívají přirozené reakce lidského těla a efektivně je rozvíjí, nebo je naopak zneužívají v neprospěch útočníka. Využívají se také přirozené zbraně lidského těla, jako nehty a zuby a zneužívají se slabiny jako rozkrok a oči. Díky tomu se mažou výhody útočníka v případné velikosti, síle a pohlaví. Při tréninku je kladen dostatečný důraz na to, aby tyto dovednosti byly nejen natrénovány a zažity, ale také aby lidé odbourali přirozené zábrany použít je v sebeobraně.

Přepadení na veřejném WC.Součástí studia RBSD je i studium té „druhé strany“, chování a taktiky útočníků, jak a čím nejčastěji útočí, atp. Trénink pak není omezen jen na situaci při fyzickém boji, ale velký důraz je kladen na trénink taktiky a situací před konfliktem, jak se boji za každou cenu vyhnout nebo ho odvrátit. S tím souvisí i trénink po-konfliktní části, jako útěk do bezpečí, zajištění důkazů, nebo jak vypovídat před policií a soudem.

Protiúderový oblek.Veškeré dovednosti jsou ověřovány při tréninku modelových situací, kdy je jeden nebo více útočníků od hlavy k patě oblečeno do ochranného oděvu, který obránci umožňuje plnokontaktní provádění téměř všech technik. Obránce je pak vystavován typickým situacím, které se mu mohou stát i ve skutečnosti a musí konflikt řešit od před-konfliktní situace, přes případný střet, až po po-konfliktní část. Obránce si tak vyzkouší, jak by se zachoval ve skutečnosti a jak se dokáže bránit proti skutečnému útoku. Záleží pak jen na zkušenostech a hereckých dovednostech útočníka, jak moc se modelová situace blíží realitě.

Někdy to nedopadne tak, jak jsme chtěli.Lidé cvičící RBSD se na sebeobranu připravují komplexně, počítají s tím, že budou bojovat nejen v postoji, ale i na zemi, že jim něco nevyjde nebo selže. Díky RBT mají objektivní představu o svých schopnostech, jejich účinnosti a možnostech použití v sebeobraně. Trénují obrany ve skupině i proti skupině útočníků. Připravují se na ty nejhorší situace, aby nebyli ničím překvapeni a v případě nouze dokázali pro ochranu sebe a svých blízkých udělat cokoliv.10.10.2007 • Jan Bednařík