RBSD | Reálná Sebeobrana a Atletická BázeMenu Button
Lee Morrison
Pick up rock, hit!
Lee Morrison
    ČLÁNKY | NÁVODY

RBSD tréninkové centrum


Na konci roku 2011 získalo RBSD Olomouc do pronájmu budovu na letišti v Olomouci-Neředíně. Naším cílem je vytvořit zde prostory vhodné pro trénink reálné sebeobrany tak, aby vyhovovaly našemu pojetí tréninku.

Když se zamyslíte na tím, co trénink sebeobrany obnáší (viz. článek Úvod do Reality Based), je jasné, že prostředí, které trénink přiblíží realitě, není tělocvična s tatami nebo parketovou podlahou, boxovacími pytly, atd. K přepadení nedochází v místech podobným tělocvičnám, ale ve stísněných prostorech, za tmy, často na špinavé ulici, při nastupování do automobilu, u dveří vašeho domu, atp. Podobné podmínky máme v zájmu vybudovat i v "našem" tréninkovém centru.

Jestliže to se sebeobranou myslíte vážně, musíte se dříve nebo později přesunout z tělocvičny na místa podobná reálným podmínkám. Proto nechceme zařizovat jen "další tělocvičnu". Chceme aby si tréninkové prostory zachovaly atmosféru "garážové tělocvičny", kde místo boxovacích pytlů použijeme pneumatiky, místo tatami budete cvičit na betoně, vyzkoušíte si konflikty přímo v automobilu nebo v prostorech podobných veřejným záchodům.
 

Budova

Budova samotná bývala kotelnou. Má rozměry cca 20x15 metrů. Výhodou je, že jsou zde hned dvě schodiště. Jedno schodiště vede na ocelovou plošinu, která tvoří patro. Druhé schodiště vede to suterénu o rozměru 6x9 metrů.

Samotná budova není nijak uržovaná, proto je zde pro nás nachystáno velké množství práce. Máme v plánu postupně vybudovat zařízení, které nám pomůže zkvalitnit tréninky tak, aby se zase o něco více přiblížily realitě.
 

Plány

Hlavní část bude sloužit k nácviku technik a sebeobranných situací. Budou zde umístěny úderové pomůcky z pneumatik. Ty budou sloužit k nácviku úderů a kopů, stejně tak jako úderů tyčí nebo teleskopickým obuškem. Dále zde bude umístěn jeden nebo dva tréninkové automobily, protože automobil je běžnou součástí našeho života a přepadení v automobilu, nebo jeho blízkosti, se může přihodit komukoliv z nás. Stejně tak jako zásah proti pachateli, který sedí ve vozidle - tohle využijí zejména příslušníci policie.

Suterén tvoří jediná místnost o rozměrech 9x6 metrů. Vede do ní ocelové schodiště a svým uspořádáním se výborně hodí na trénink scénářů a modelových situací. Zde máme v plánu nasimulovat objekty jako vstupní dveře, stůl s židlemi v restauraci, atd. Výhodou je, že schodiště tvoří přirozený únikový koridor, který je nedílnou součástí většiny modelových situací.

Druhé patro tvoří ocelová plošina. Zde budou vybudovány šatny a zbytek prostoru zůstane volný pro trénink kondice a dalších cvičení.

Protože je takových zařízení v České Republice minimum, máme v plánu, v případě zájmu, nabídnou tyto prostory bezpečnostním složkám, bezpečnostním agenturám a ostatním skupinám, které mají ve své náplni trénink sebeobrany nebo služebního zákroku v reálných podmínkách.
 

Poděkování

RBSD Olomouc zjískalo tuto budovu po dohodě se Statutárním městem Olomouc. Tímto bychom chtěli poděkovat všem zainteresovaným osobám, které nám pomohly budovu do pronájmu získat.06.03.2012 • Martin Mikolášek