RBSD | Reálná Sebeobrana a Atletická BázeMenu Button
Gabe Suarez
Rychlá reakce je dobrá, ale být o krok napřed je ještě lepší.
Gabe Suarez
    ČLÁNKY | NÁVODY

Příprava na střet - Taktika a střelba


V posledním článku této série se chci věnovat oblasti, kterou nazývám "hrubá sebeobrana". Jedná se o oblast, která dlouhodobě i krátkodobě předchází možnému fyzickému konfliktu. Myslím tím třeba vhodné způsoby chování, které předchází a minimalizují možnosti ocitnout se v krizové situaci, ale také pasivní ochranu jako jsou zabezpečení domova a další věci. Každému musí být jasné, že nejlepší je vyhýbat se nebezpečným situacím, a ne je řešit až poté, co jsme chyceni do víru události.

Ale co když se, přes veškerou naši snahu, do nějaké krizové situace dostaneme? Co když budou přítomny střelné zbraně? Jak správně reagovat? Jakým způsobem trénovat a připravit se na takové situace? Naší odpovědí je Reality Based Personal Protection Jima Wagnera.
 

          

V tréninkových metodách, které se týkají přestřelek, ať už z pohledu aktivního obránce nebo nebo jen člověka, který se snaží dostat do bezpečí, je Jim Wagner jasnou jedničkou. Velikou "výhodou" Jimova systému Reality Based Personal Protection je, že pochází z USA, kde mají se střelbou mnohem více zkušeností, než v České Republice. To znamená, že lze využít zkušeností lidí, kteří se ocitli v situacích typu střelba na pracovišti, ve škole, loupežná přepadení, atd. Jim vysledoval typy chování, které vedly k přežití při těchto situací a vymyslel spoustu drilů a modelových situací, které studentům pomohou v těchto chvílích udělat správné rozhodnutí.
 

Protože střelba samotná je nedílnou součástí sebeobrany, navázali jsme v nedávné době spolupráci s instruktorem Martinem Hradeckým z Akademie Aegis. Střelba, jako jakákoliv jiná fyzická aktivita, je otázkou pravidelného tréninku. Co se znalostí a zkušeností týká, je Martin na stejné úrovni jako ostatní naši trenéři. Martin je certifikovaný instruktor amerického střeleckého systému Combat Focus Shooting (zakladatel Rob Pincus) a má také mnoho zkušeností i od dalších instruktorů ze světa (Jim Smith - US Delta Force, Gabe Suarez, John Benner - TDI), takže přináší do České Republiky opravdu to nejlepší, co lze v oboru střelby získat.

V těchto třech článcích měl čtenář možnost udělat si obrázek, na čem stojí výcvik v RBSD Olomouc. Máme opravdové štěstí, že můžeme čerpat od lidí, kteří jsou dlouhodobě považováni, za špičku ve výcviku sebeobrany. Systém každého z nich je sám o sobě naprosto dostačující pro výcvik. My jsme se ale rozhodli využít to, v čem jsou tyto systémy nejlepší, nebo v čem si s každým trenérem nejlépe vyhovujeme.
 

     

Máme tréninky zaměřené čistě na sebeobranu podle našeho vlastního pohledu, tak jak jsem popsal v prvním a druhém článku. Dále trénujeme Crazy Monkey Defense Program a třetí pravidelný trénink se věnuje zápasu na zemi - grapplingu. Máme také neveřejné tréninky s pokročilými studenty, kde cvičíme to na co se nedostává čas během týdne. Samozřejmě se pravidelně věnujeme tréninku fyzické kondice, která je důležitá v každém typu tělesné přípravy.
 

          

Je logické, že ne každému budou vyhovovat všechny směry výcviku které v RBSD Olomouc nabízíme. Proto je možné a naprosto běžné, že máme studenty, kteří s námi trénují jen sebeobranu. Dokonce jsou tací, kteří využívají našich znalostí sebeobrany jen pro určitá témata. Někdo naopak chodí jen na tréninky CMDP nebo grapplingu. Spolupracujeme i s několika sportovními oddíly po celé republice a předáváme si takto zkušenosti z vlastních tréninků.

Ačkoliv je sebeobrana hlavním pilířem našich tréninků, nemyslíme si, že můsí být i hlavním důvodem pro trénink. Je v zásadě jedno za jakého důvodu vás trénink bude bavit nebo s jakým cílem chodíte do tělocvičny. Sebeobrana, zlepšení kondice, vybití stresu nebo jen dobrá parta - jakýkoliv z těchto důvodů je úplně dostačující k tomu aby vás trénink bavil. A jisté je to, že všechno ostatní v něm najdete taky.
 18.08.2011 • Martin Mikolášek