RBSD | Reálná Sebeobrana a Atletická BázeMenu Button
Gabe Suarez
Ze schopností pramení sebedůvera. Sebedůvěra minimalizuje strach a obavy.
Gabe Suarez
    ČLÁNKY | NÁVODY

Family Survival ‐ Jim Wagner poprvé v ČR


Být přepaden za přítomnosti rodiny, nebo přímo ve svém domově, je jedna z nejhorších situací, do které se můžeme dostat. Často je starost o své blízké mnohem větší než o nás samotné. Každý, kdo to se sebeobranou myslí vážně, si musel položit otázku, jak by se v takové situaci zachoval. Protože jsme chtěli získat pohled někoho, kdo má s tímto typem výcviku dlouholeté zkušenosti, rozhodli jsme se pozvat do Prahy Jima Wagnera. Jim provádí tyto tréninky v USA pravidelně. Jeho klientela jsou převážně rodiny s dětmi.

Protože se jedná o velice specifiký druh tréninku, rozhodli jsme se udělat seminář soukromý. Účast byla omezena na 12 lidí a sešly se zde dvě skupiny - tým RBSD a Akademie Aegis. Za RBSD se zúčastnili Martin Mikolášek a Radek Erben - pomocný trenér v RBSD Olomouc. Standa Vaněk a Milan Hanusek - ze skupiny RBSD Jihlava a Lukáš Wolf z Brněnského Fightclubu.

Jim si pro nás připravil velmi zajímavý program. Aby vše proběhlo hladce, pozval si asistenta pro modelové situace - Petera Falka, koordinátora RBPP pro Skandinávii.
 

Program semináře

ZABEZPEČENÍ BYTU ČI DOMU

Na úvod byly probrány bezpečnostní opatření charakteristické pro dům či byt a tzv. „Safe room“, což je pokoj v bytě či domě, který slouží jako místo bezpečí a ochrany v případě napadení domova. Bylo probráno jeho zabezpečení a vybavení a blíže popsán jeho účel, využití a postupy chování rodiny v případě ohrožení s využitím tohoto pokoje. Dozvěděli jsme se, jak zabezpečit dům proti nechtěným nočním i denním pozorovatelům.

OSOBNÍ OCHRANA

Zde bylo probráno uložení zbraní, hasicích přístrojů a dalšího vybavení v domě. Dále bylo probráno „správné“ chování jednotlivých členů rodiny v různých přirozených situacích. Např. proč se zamykat v pokoji, když jdeme spát, použití „hesel“ v rodinném kontaktu, a další zajímavé věci.

PRVNÍ POMOC

Toto téma bylo zaměřeno na první pomoc v rámci rodiny, kdy byl probrán obsah tzv. „Go Bag“, který bych přirovnal k více vybavené „Krabičce poslední záchrany“, kterou většina z nás zná ze Skautu. Takové zavazadlo Jim doporučuje mít sebou na cestách, ale i doma pro případ živelných katasrtrof.

IT OCHRANA

V současné době je nutné vědět, jaké nebezpečí nám hrozí ze strany internetu. Byly zde zmíněny sociální sítě, platební transakce, nebo častá komunikace dětí na různých chtech. To že se Jim věnuje i tomuto tématu jen ukázalo, jak komplexně Jim přistupuje k tréninku sebeobrany.

VLOUPÁNÍ

Zde jsme se věnovali typům vloupaní a jejich charakteristikám. Zabezpečení domu proti vloupání a následné taktické prohlídce domu, kterou jsme si s airsoftovými zbraněmi i vyzkoušeli. Jim nám vysvětlil zásady a taktiku prohlídky domů či bytu. Protože ne všichni vlastní střelnou zbraň, věnoval Jim metodám postupu s nožem, baseballovou pálkou, atp.

ÚNOSY

V tomto tématu jsem se věnovali taktice únosu a jak se možnému únosu bránit, což jsme si prakticky vyzkoušeli v modelových situacích, jak na straně únosců, tak na straně unášených. Dále nám byly poskytnuty informace ohledně únosů dětí a pravděpodobnosti přežití po únosu.

ŘÍZENÍ VOZIDLA

Zde nám Jim vysvětlil taktické postupy při zastavovaní vozidla na křižovatkách a v kolonách a možné manévry v případě napadení vozidla v těchto situacích. Později jsme se přesunuli před budovu, kde již čekalo zaparkované auto a Jim nám demonstroval chování ve vozidle při střelbě na vozidlo, při napadení vozidla tzv. „Molotovým koktejlem“ (zápalná láhev) a předal další informace týkající se tohoto tématu.

MODELOVÉ SITUACE

Na závěr Jim popsal modelové situace, které s klienty v jejich domovech nacvičuje. Měl zde hodně postřehů se své vlastní praxe i z informací, co získal od svých kolegů.
 

Závěr

Všichni jsme se shodli, že Jim přistupuje k výcviku sebeobrany velice komplexně. Dostali jsme velice přehledný seznam jak vylepšit zabezpečení domů a bytů. Jak svým chováním eliminovat možnost přepadení nebo vloupání a mnohé další užitečné rady. Jim ukázal to v čem je jeho systém pro nás největším přínosem - komplexnost a taktika - zejména v dlouhodobějšim časovém horizontu.

Na úplný závěr bych chtěl poděkovat kolegům z Akademie Aegis, za to jak se o Jima a Petera při jeho první návštěve České Republiky postarali a Standovi "Bizonovi" Vaňkovi za spolupráci na tomto článku.05.10.2011 • Martin Mikolášek a Standa Vaněk