RBSD | Reálná Sebeobrana a Atletická BázeMenu Button
Gabe Suarez
Ze schopností pramení sebedůvera. Sebedůvěra minimalizuje strach a obavy.
Gabe Suarez

Urbancombatives Workshop (Brno)
          Urban combatives

 

UC Workshop v Brně byl dalším seminářem pro Školu LGHK Brno Jirky Holáně. Přidalo se k kolem 15 lidí z celé republiky a workshop byl plný. Trénink byl zaměřený na UC Hard Skills a předkonfliktní fázi. To znamená, že jsme trénovali nejen preventivní úder a contact menagement, ale hlavně prvky, které nám odhalí úmysly protivníka. Toto celé jsme na záver workshopu testovali v mikroscénářích.