RBSD | Reálná Sebeobrana a Atletická BázeMenu Button
Gabe Suarez
Většinou jsou cesty ven ... dříve než začne boj.
Gabe Suarez

Urbancombatives Workshop (Battle House)
Na Facebooku naleznete fotografii z workshopu.