RBSD | Reálná Sebeobrana a Atletická BázeMenu Button
Gabe Suarez
Ze schopností pramení sebedůvera. Sebedůvěra minimalizuje strach a obavy.
Gabe Suarez

Seminář Extreme Close Quarters (Olomouc)
Připravili jsme video pro účastníky semináře. Pokud jste se semináře zúčastnili a nedošel Vám email s odkazem na stažení videa, kontaktujte nás na e-mail RBSD@centrum.cz