RBSD | Reálná Sebeobrana a Atletická BázeMenu Button
Gabe Suarez
Většinou jsou cesty ven ... dříve než začne boj.
Gabe Suarez

RBSD a UC - Košice
          Košice UC

 


První den semináře jsme se zaměřili na sebeobranu. Téma bylo "UC Game plan". Takže jsme probrali všechny body možného konfliktu, jak se při nich chovat abychom si zajistili taktickou výhodu. Velikou část semináře jsme věnovali nácviku základních úderů a kopů pro sebeobranu - HARD SKILLS. Na závěr jsme vyzkoušeli modul Anti- Ambush, abychom věděli co dělat když nás protivník zaskočí. Druhý den byl zaměřen na trénink atletické báze - RBSD Boxingu. První část jsem trénovali základy - RBSD Boxing CORE. A v druhé polovině jsme se věnovali klinčům. Všechno jsme si na závěr vyzkoušeli v živých drilem.