RBSD | Reálná Sebeobrana a Atletická BázeMenu Button
Gabe Suarez
Ze schopností pramení sebedůvera. Sebedůvěra minimalizuje strach a obavy.
Gabe Suarez

Grappling Workshop
Grapplingový Workshop pro studenty klubů Streetsurvival a Frightclub v Brně