RBSD | Reálná Sebeobrana a Atletická BázeMenu Button
Gabe Suarez
Ze schopností pramení sebedůvera. Sebedůvěra minimalizuje strach a obavy.
Gabe Suarez

ATB Workshop
Workshop byl zaměřen na trénink ATB - Atletické Báze. Věnovali jsme se boji v klinči a zapasu na zemi (grappling). Tyto dovednosti "bojového atleta" se dobře zůročí při tréninku sebeobrany.

 

Na Facebooku naleznete společnou fotku.