RBSD | Reálná Sebeobrana a Atletická BázeMenu Button
Gabe Suarez
Ze schopností pramení sebedůvera. Sebedůvěra minimalizuje strach a obavy.
Gabe Suarez

8. Seminář pro Instruktory RBSD (5.-6.3.2016, Brno) - obsazeno
Seminář pro Instruktory RBSD Czech Republic.