RBSD | Reálná Sebeobrana a Atletická Báze



Menu Button
Gabe Suarez
Ze schopností pramení sebedůvera. Sebedůvěra minimalizuje strach a obavy.
Gabe Suarez

17. Seminář pro instruktory RBSD (2.- 3.6.2018)




 

 

Pravidelný seminář pro členy trenérského týmu RBSD v České Republice a na Slovensku a pozvané hosty.

 

PROGRAM:

 

Sobota 2.6.2018 - RBSD Hard Skills - nácvik úderových technik do sebeobrany (nové drilly)

                              - RBSD Boxing Core

                              - Fyzilogie zátěže při tréninku

                              - Modelové situace

                              - Rozvoj trenérských dovedností

 

Neděle  3.6.2018 - Workshop pro veřejnost - RBSD Boxing