RBSD | Reálná Sebeobrana a Atletická Báze

Gabe Suarez
Ze schopností pramení sebedůvera. Sebedůvěra minimalizuje strach a obavy.
Gabe Suarez
Kluby a Instruktoři

Pár slov úvodem

Vítejte, jsme sdružení klubů zabývajících se tréninkem a výukou reálné sebeobrany.

Naši instruktoři úzce spolupracují s renomovanými odborníky po celém světě.

Na tomto webu naleznete informace o trénincích a seminářích a také nějaké tipy a návody jak vylepšit trénink tak, aby vás lépe připravil na skutečný střet.

Budujeme bojové dovednosti na kvalitním sportovně-atletickém základě. Jestli máte rádi bojové sporty, chcete se naučit bránit a zlepšit si kondici v příjemném kolektivu, přijďte si vyzkoušet některý z našich tréninků...

Jestliže chcete zjistit čeho můžete pomocí tréninků RBSD dosáhnout klikněte sem.




Aktuálně


starší aktuality...



Z obsahu webu


Reportáž ze semináře Cut or Be Cut Reportáž ze semináře Cut or Be Cut

V sobotu 10. listopadu 2007 jsme uspořádali seminář poeticky nazvaný Cut or Be Cut. Seminář byl rozdělen na dvě tematické části. První část Defensive Tactics vedl Martin Mikolášek a jednalo se o základní principy tréninku reálné sebeobrany. Drouhou část Knife Survival vedl Laďa Matula a náplní cvičení bylo přežití střetu s nožem.

I.D.O.L. (Imidiate Defense Of Life)

Tento tip se týká použití taktiky a technik, které mohou vést k vážnému zranění nebo k usmrcení protivníka. Obvykle jsou označovány jako likvidační. Jestliže trénujete i tyto techniky a postupy, měli byste mít předem promyšleny situace a „spouštěcí body“ pro jejich použití.